نوار زمان

آنچه از سر گذشته است، بیش از آن‌که خاطره‌ای گرم یا سرد باشد؛ تجربه‌ای‌ست شیرین.
  • 2 تیرماه 1359

    تولد

    تولد در بیمارستان مهر مادر مشهد در ساعت 4 بامداد